સમીક્ષાઓ આર્કાઇવ

Multiple Bet Bonus

Sportybet Aviator

4.5/5
 • Wide variety of games available
 • Fast and secure online payments
 • Attractive welcome bonuses for new customers
 • Loyalty rewards program
 • 24/7 customer support services
To be eligible, each selection must have an odd of 1.2 or greater - start your multibet today and reap the rewards!
1st Deposit Bonus

Aviator Premier Bet

4.8/5
 • Wide variety of casino games available
 • Live chat support available 24/7
 • Generous bonuses and promotions for new players
 • Variety of payment methods supported
 • Good customer service record
New players. Full T&C apply. 18+.
Welcome Bonus

Olimp Aviator

4.2/5
 • Wide range of games to choose from
 • Excellent customer support team available 24/7
 • Generous welcome bonuses and ongoing promotions for players
 • Secure banking system with multiple payment methods supported
 • Available in many countries around the world
 • Live dealer games are offered for an immersive gaming experience
New players. Full T&C apply. 18+.
Welcome Bonus

Aviator Betway

4.7/5
 • Wide Variety of Games - Betway Casino offers a large selection of casino games including online slots, table games and live dealer options.
 • Generous Welcome Bonus - new players can receive up to $1,000 in welcome bonuses.
 • Fast Payouts - withdrawals are processed quickly and securely; usually within 24 hours.
 • Mobile Compatibility - the mobile version of the site is optimized for both iOS and Android devices making it easy to play on the go.
 • Not Available Everywhere – due to legal restrictions, Betway Casino is not available in all countries around the world.
The promotion period is 7 days after accepting the bonus. 18+
Welcome Bonus

Aviator Betano

4.5/5
 • Wide range of games, including slots, table games, and live casino options
 • Great selection of payment methods
 • Large welcome bonus for new players
 • Secure gaming environment with encryption protocols and sophisticated fraud detection software
 • Dedicated customer support team available 24/7
New players. Full T&C apply. 18+.
Welcome Bonus

Aviator Hollywoodbets

4.6/5
 • Wide variety of online casino games available
 • Easy to use website and mobile app
 • Secure banking options and quick withdrawal times
 • Attractive bonuses and promotions for new customers
 • 24/7 customer support services
New players. Full T&C apply. 18+.
ડિપોઝિટ બોનસ

1Win Aviator

4.2/5
 • રમતોની મોટી પસંદગી
 • બેંકિંગ વિકલ્પોની વિશાળ શ્રેણી
 • ઉત્તમ ગ્રાહક આધાર
પ્રથમ ડિપોઝિટ માટે 500% બોનસ
હવે રમો
18+. ફક્ત નવા એકાઉન્ટ્સ. કોઈ બોનસ કોડ જરૂરી નથી.
ડિપોઝિટ બોનસ

Aviator 1XBet

4.2/5
 • ઘણા બોનસ અને પ્રમોશન ઉપલબ્ધ છે
 • રમતો વિશાળ વિવિધતા
 • ઉત્તમ ગ્રાહક સેવા
1લી ડિપોઝિટ પર $100 સુધી
હવે રમો
ફક્ત નવા ખેલાડીઓ. ન્યૂનતમ થાપણ: €10. મહત્તમ શરત: €5. બોનસ સમાપ્તિ: 7 દિવસ. મફત સ્પિન શરતો: 35x WR
ડિપોઝિટ બોનસ

Pin Up Aviator

4.8/5
 • ઉત્તમ ગ્રાહક સેવા
 • રમતો વિશાળ વિવિધતા
 • ઉદાર બોનસ અને પ્રમોશન
 • ઝડપી અને સરળ ઉપાડ
100% €500 સુધી
હવે રમો
ફક્ત નવા ખેલાડીઓ • ફક્ત પસંદ કરેલી રમતો • મહત્તમ શરત: €5 • બોનસ સમાપ્તિ: 3 દિવસ • હોડની આવશ્યકતાઓ: 50x બોનસ (પ્રતિબંધો લાગુ)